Ansættelse og afskedigelse

Skab det bedst mulige udgangspunkt for et sundt, professionelt forhold til dine ansatte.

Som praksisejer vil du ofte have en meget tæt relation til dine medarbejdere – både fagligt og menneskeligt.

Ikke mindst derfor er det meget vigtigt, at du er opmærksom på reglerne for både ansættelser og afskedigelser, så det juridiske og professionelle forhold til dine medarbejdere er på plads. Det kan i sidste ende sikre dig og medarbejderne mod at ende i ubehagelige sager med både personlige og økonomiske ofre.

Ansættelser

Det er altid din pligt som praksisejer, at dine medarbejderes ansættelsesbeviser er opdaterede og opfylder kravene i ansættelsesbevisloven. Måske kan fuldt ud korrekte og fyldestgørende ansættelsesbeviser virke som en overflødig administrativ byrde i hverdagen, men på længere sigt kan de være særdeles vigtige. For det første sikrer det dig mod problemer, hvis der opstår en konflikt mellem dig og din medarbejder. Og for det andet stiller det dig bedre, hvis du på et senere tidspunkt står over for et salg af din praksis.

Tilsvarende er det også vigtigt, at du sikrer, at dine medarbejder får efteruddannelse og tillæg i overensstemmelse med de overenskomster, der gælder for klinikassistenter og tandplejere. Mangelfulde ansættelsesaftaler eller forkert afregning efter overenskomsten kan nemlig i værste fald føre til et afslag i købssummen eller et efterfølgende krav fra køber.

Opsigelse og afskedigelse

Der skal naturligvis altid ligge en god grund bag, når du beslutter dig for at opsige samarbejdet med en medarbejder. Alligevel er det ofte en beslutning forbundet med stort ubehag og som ovenikøbet kan medføre økonomiske konsekvenser for dig som praksisejer. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på de gældende regler på området, inden en eventuelt afskedigelse finder sted.

I forbindelse med ansættelser og afskedigelser kan jeg blandt andet hjælpe dig med:

  • Udarbejdelse og gennemgang af ansættelseskontrakter
  • Forhandling med fagforeninger
  • Juridisk bistand ved opsigelser og afskedigelser
  • Overholdelse af funktionærloven, ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven
Har du behov for rådgivning om dine ansættelsesforhold? Kontakt mig på e-mail eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag.