Leje af kliniklokaler

Opnå forbedrede lejevilkår og undersøg muligheden for huslejereduktion.

Hvis du lejer dine praksislokaler er der tre overordnede aspekter, du bør være opmærksom på.

For det første er det vigtigt, at du får udformet en fremtidssikker lejekontrakt, der giver dig de mest optimale vilkår. Det kan blandt andet indebære, at du inden for aftalens rammer har mulighed for at ombygge eller foretage ændringer i dine lokaler, hvis det på et tidspunkt skulle blive relevant.

For det andet bør du undersøge, om din nuværende leje er væsentlig højere end markedslejen – forstået som dit lejemåls reelle markedsværdi. Er den det, har du nemlig krav på en huslejereduktion, som potentielt kan give dig store besparelser på dine lejeudgifter. I samme ombæring kan det være en god ide at gennemgå driftsregnskabet fra din udlejer. Det vil nemlig ofte afsløre, at du bliver opkrævet højere driftsomkostninger til dit lejemål, end du faktisk er forpligtet til at betale. Også her kan der være mange penge at spare på dine lejeudgifter.

For det tredje er det vigtigt, at du får den rette vejledning, hvis du står over for en klinikflytning eller ønsker at opsige dit lejemål. I nogle tilfælde kan du nemlig være forpligtet til at opfylde visse krav fra din udlejer – blandt andet istandsættelse af kliniklokalerne.

I forbindelse med leje af kliniklokaler kan jeg blandt andet hjælpe dig med:

  • Indgåelse af ny lejekontrakt
  • Fremtidssikring af din lejekontrakt, så du kan foretage ombygninger og ændringer i lejemålet, hvis det bliver nødvendigt
  • Gennemgang af eksisterende lejeaftale med henblik på at undersøge mulighederne for reduktion af huslejen
  • Vilkår for ombygning af klinik
  • Rådgivning om huslejeregulering
  • Håndtering af klinikflytninger, herunder krav fra udlejer om reetablering og istandsættelse af kliniklokalerne ved fraflytning
  • Håndtering af opsigelse af lejemål
Har du behov for en gennemgang af din lejeaftale eller -vilkår? Kontakt mig på e-mail eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag.