Køb og salg af klinik

Kom gnidningsfrit gennem overdragelsen af din klinik - både som køber og som sælger.

Uanset om du skal købe eller sælge en tandlægeklinik, er det altid i din interesse, at overdragelsen foregår så gnidningsfrit som muligt. Du vil dog kunne møde forskellige praktiske og juridiske udfordringer, der kan forsinke eller i værste fald ødelægge processen.

Salg af klinik

En velforhandlet og gennemarbejdet købsaftale er naturligvis et langt skridt i den rigtige retning. Men specielt som sælger er der også en lang række forhold på klinikken, som du med fordel kan være på forkant med inden en overdragelse. Forhold, som kan have betydning for salgsprisen, men som også kan være særdeles relevante at ajourføre løbende, selvom du ikke står over for en handel her og nu.

I forbindelse med salg eller salgsmodning af din klinik, kan jeg hjælpe dig med:

 • Gennemgang og opdatering af ansættelseskontrakter, så de afspejler aktuelle ansættelsesvilkår og overholder gældende lovgivning
 • Gennemgang og forhandling af lejekontrakt med henblik på at sikre mulighed for afståelse og optimering af lejevilkår
 • Opdatering af klinikfællesskabs- eller samarbejdsaftale, så den afspejler vilkårene i dit aktuelle praksissamarbejde (eks. integreret virksomhed eller klinikfællesskab)
 • Forhåndssikring af din mulighed for at overdrage dine løbende aftaler til køber
 • Udarbejdelse og forhandling af købsaftale

Køb af klinik

Mange andre faktorer end blot salgsprisen er afgørende for, om du gør en god handel, når du køber tandlægeklinik. De forhold, du overtager fra sælger, har nemlig stor betydning for den fremtidige drift og lønsomhed af din nye klinik.

Står du over for et køb af klinik, kan jeg lede dig sikkert gennem processen ved blandt andet at hjælpe med:

 • Udarbejdelse, gennemgang og forhandling af købsaftale
 • Gennemgang af ansættelseskontrakter for medarbejdere og eventuel opdatering af disse i forbindelse med købet
 • Gennemgang og forhandling af lejekontrakten med udlejer,
 • Herunder sikre dig afståelse og en afgrænsning af de forpligtelser, du indtræder i (eks. reetableringsforpligtelser)
 • Gennemgang og udarbejdelse af eventuel klinikfællesskabsaftale, hvis du køber dig ind i en virksomhed med flere tandlæger (enten en fælles virksomhed eller et klinikfællesskab)
 • Sikring af konkurrence- og patientbeskyttelsesklausuler på sælger og personale
 • Overdragelse af løbende aftaler
Har du behov rådgivning i forbindelse med køb eller salg af tandlægeklinik? Kontakt mig på e-mail eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag.