Organisationsform

Find den organisationsform, som er mest fordelagtig for lige netop din praksis.

Når du opretter eller indgår i en ny tandlægepraksis, er valget af organisationsform en særdeles vigtig beslutning. Den kan blandt andet have indflydelse på dit personlige ansvar og praksissens skattemæssige forhold.

Derfor er det afgørende, at du og dine eventuelle samarbejdspartnere får rådgivning til at vælge lige præcis den praksisform, som er mest fordelagtig i netop jeres situation.

En tandlægepraksis kan på baggrund af Tandlægeoverenskomsten 2015 drives i tre overordnede former:

  • Personselskab (eks. interessentskab eller kommanditselskab)
  •  Kapitalselskab (eks. aktie-, anpart- eller partnerselskab)
  • Enkeltmandsvirksomhed

Har din eksisterende praksis den rigtige struktur?

Det er ikke kun i etableringen af en tandlægepraksis, at organisationsformen bør tages op til overvejelse. Også hvis din praksis har nogle år på bagen, kan det være relevant at gå organisationsformen efter i sømmene.

Ændringer i blandt andet lovgivning og skatteregler kan betyde, at dit oprindelige valg af praksisform ikke længere er det mest fordelagtige. Dermed kan der være eksempelvis skattemæssige fordele forbundet med en justering af din nuværende praksisform.

Når jeg skal fastlægge den optimale organisationsmæssige struktur for din praksis sker det ofte i tæt samarbejde med din revisor og eventuelle andre rådgivere.

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:

  • Rådgivning om valg af selskabsstruktur
  • Optimering og omstrukturering af selskabsstruktur
  • Selskabsretlig og skatteretlig rådgivning
Har du behov for rådgivning til valg eller optimering af organisationsform for din tandlægepraksis? Kontakt mig på e-mail eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag.