Ydernummer

Kom sikkert gennem hele processen, når du ønsker at erhverve dig dit eget ydernummer.

Ønsker du som tandlæge at erhverve dig et ydernummer og praktisere under sundhedsloven, skal du være opmærksom på flere forhold inden, du foretager din ansøgning.

Blandt andet er det en forudsætning, at selskabsformen for din tandlægevirksomhed opfylder kravene i Sundhedsloven og den til loven hørende bekendtgørelse. Det betyder, at vedtægterne for dit selskab skal indsendes til den relevante region til godkendelse.

Driver du tandlægevirksomhed i fællesskab med andre tandlæger, gælder der endvidere en række særlige krav både til vedtægterne for den fælles tandlægevirksomhed og dit selskab, hvis du deltager i den fælles tandlægevirksomhed gennem et selskab i stedet for personligt.

Blandt andet derfor kan ansøgning om ydernummer være en stor administrativ byrde for mange tandlæger. Derfor gennemfører jeg gerne processen for dig, så du i stedet koncentrere dig om dit daglige arbejde ved stolen.

Min service indebærer blandt andet:

  • Udarbejdelse og opdatering af vedtægter, der opfylder kravene i Sundhedsloven
  • Kontakt og ansøgning til regionen
Har du behov for assistance til at erhverve dig et ydernummer? Kontakt mig på e-mail eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag.