Persondata-hjælp

Få hjælp til at overholde persondatalovgivningen med vores GDPR-pakke.

GDPR-PAKKE: Vi giver dig overblikket over, hvad du allerede har godt styr på, og hvad du mangler for at overholde EU’s persondataforordning.

I forbindelse med persondataforordningen er der nu en ekstra opgave, som skal løftes ude i din klinik, da virksomheder nu i langt højere grad skal sikre deres håndtering og opbevaring af personoplysninger. Med vores GDPR-pakke tager vi dig i hånden og skræddersyer en handleplan til netop din klinik, så du kan leve op til persondatalovgivningen.

GDPR-pakken – vi tager dig i hånden fra start til slut

GDPR-pakken er en startpakke, som kan hjælpe dig med at leve op til persondataforordningen – ligegyldigt hvor i processen du og din klinik befinder sig.

Pakken består af en personlig workshop på din klinik. Her foretager vi sammen med dig en koncentreret gennemgang af klinikkens persondataretlige udfordringer i forhold til personale, patienter, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i dette udarbejder vi herefter en konkret handleplan, som er skræddersyet til netop din klinik.

Planen vil give dig en praktisk og operationel oversigt over, hvad du skal gøre på din klinik for at leve op til persondataforordningen, herunder giver den dig blandt andet svar på følgende:

  • Hvornår er du på din klinik dataansvarlig og databehandler?
  • Hvem udveksler du persondata med, og hvilke databehandleraftaler har du konkret behov for?
  • Hvornår og hvordan skal du have samtykke fra dine medarbejdere til behandling af deres personoplysninger?
  • Hvornår og hvordan skal du indhente samtykke fra dine patienter til behandling af deres personoplysninger?
  • Hvilke oplysninger skal du give dine patienter om behandlingen af deres personoplysninger?
  • Hvad er dit behov for risikovurderinger på klinikken?
  • Hvad er dit behov for datastrømsanalyser på klinikken?

I tillæg hertil tilbyder vi tilkøbsydelser, der måtte være relevante for behovene i netop din klinik. Det kan eksempelvis være udarbejdelse af datastrømanalyser, databehandleraftaler mv.
Gennemgang af klinikkens it-sikkerhed er dog ikke en tilkøbsmulighed, da dette bør håndteres af din IT-leverandør.

GDPR-pakken koster 17.500 kr. ekskl. moms.

Har du behov for skræddersyet rådgivning om, hvordan din klinik overholder persondataloven? Kontakt mig på e-mail eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag.